Printer-friendly version

Katarina (Vuksanović) Alempijević

Rođena u Čačku 1977. Pohađala je Umetničku školu „Đorđe Krstić“ u Nišu. Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Slikarski odsek kod profesora Zorana Vukovića, završila je 2000. godine i poslediplomske studije, Odsek crteža kod profesorke Anđelke Bojović, okončala 2003. Živi i radi kao samostalni umetnik u Čačku.

SLOBODANKA STUPAR

 

 

Rođena 1947. u Sarajevu.

Diplomirala unutrašnju arhitekturu i grafiku na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Magistrirala grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

ĐORĐIJE CRNČEVIĆ

Rođen u Dupilu /blizu Crmnice, CG/ 1941, umro u Beograd, 2013.

STOJAN ĆELIĆ

akademik, slikar, pedagog, kritičar, pozorišni čovek i prijatelj.