Printer-friendly version

MAJDA KURNIK

 MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

MAJDA KURNIK

Iz serije IZGRADNJA / From the Series REBUILDING OF THE COUNTRY

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

CRVENO CRNO / RED BLACK, 1995

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

PROSTORNE KOSINE / SPACIAL INCLINES, 1992

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

MIODRAG RISTIĆ

NESTAJANJE U SIVOM / DISAPPEARANCE IN GRAY, 2017

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

Iz ciklusa SUBLIMACIJE / From the cycle SUBLIMATIONS, 2007

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

NEVENKA STOJSAVLJEVIĆ

POMERANJE PO VERTIKALI / SHIFTING ALONG THE VERTICAL, 2003